blokken vveoOuderkracht

Het opvoeden van je kinderen gaat samen met vele keuzemomenten, mijlpalen en uitdagingen. Het brengt ouders trots en blijdschap, maar ook onzekerheid en zorgen. Soms kunt u deze onzekerheden of vragen bespreken met iemand uit uw omgeving, soms hebt u daar net iets meer voor nodig. Daar is de methode Ouderkracht voor, voorheen Positief Opvoeden Drenthe genoemd. Ouderkracht is een laagdrempelig en integraal programma dat ouders bekend maakt met de basisprincipes voor positief opvoeden en de bijbehorende opvoedvaardigheden.

Hoe werkt Ouderkracht?

In ongeveer vijf afspraken met een schoolmaatschappelijk werker of een medewerker VVE&O* kijkt u samen waar u precies  tegenaan loopt bij het opvoeden van uw kind(eren). Door middel van gesprekken, oefenen, vragenlijsten en filmpjes bekijken, komen jullie samen tot oplossingen. Bij Ouderkracht staan de kracht, kennis en vaardigheden van ouders centraal. Elk kind heeft aandacht en liefde nodig om zich te kunnen ontwikkelen en op te groeien. Daarnaast heeft een kind ook duidelijkheid nodig. Wat wordt er van hem/ haar verwacht? En welke regels zijn er? Door aanmoediging van gewenst gedrag zal een kind dit positieve gedrag ook vaker laten zien. Dit kan bijvoorbeeld door een complimentje te geven of door een (kleine) beloning. Ouderkracht richt zich op ouders van kinderen en jongeren in de leeftijdscategorie van 0 t/m 18 jaar.

* alleen gekoppeld aan gezinnen die al VVE&O-ondersteuning hebben.

Wat is het doel van Ouderkracht?

Ouderkracht kent drie categorieën die belangrijk zijn bij het opvoeden van een kind. Dit zijn:

  • de band versterken met het kind
  • het kind aanmoedigen
  • duidelijk zijn

Meer informatie?

Voor meer informatie en aanmelding kun je contact opnemen met de SWW op tel 0528 278 855.  Liever contact via de mail? Na aanmelding neemt een medewerker contact op voor een kennismakingsgesprek. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.