Maatje & co

Het algemene doel van ‘Maatje & co’ is om jongeren in de leeftijdscategorie tussen de 16 en 27 jaar te ondersteunen bij het halen van een startkwalificatie, het vinden van een baan of een betere participatie in de samenleving door de inzet van vrijwilligers.

Samenwerkingspartners binnen het project zijn het Alfa-college, Bureau Recht op Leren en de gemeente Hoogeveen.

Het gaat om jongeren met verschillende achtergronden, milieus, niveaus, die nog geen startkwalificatie hebben (of dreigen uit te vallen) en niet aan het werk zijn of opleiding meer volgen. Het gaat om voortijdig schoolverlaters, dak- en thuisloze jongeren, jongeren met schuldenproblematiek, jonge vluchtelingen, jongeren zonder opleiding en/of zonder werk. Daarnaast is er ook een doelgroep ‘jonge moeders’ zonder startkwalificatie die we willen bereiken met het project.

Via ‘Maatje & co’ bieden we laagdrempelige hulp. Hulp op verschillende gebieden waar de jongere mee te maken heeft, met intensieve ondersteuning en begeleiding. Bij ‘Maatje & co’ zien we het als een co-productie tussen de betrokken jongere, de informele en de professionele zorg. In Hoogeveen gaat het naar schatting om tussen de 400 en 600 jongeren die in deze situatie zitten.

Voor meer informatie of aanmelden voor deelname aan Maatje & co kun je contact opnemen met de projectleider van Maatje & co, via tel 0528 278 855 of bekijk de flyer.

maatje en co