blokken vveoSamen Oudercpa

Centering Parenting is het vervolg op Centering Pregnancy. Dit houdt in dat de zorg van het consultatiebureau gegeven wordt in groepsvorm. Het is meer gericht op kind èn moeder. Voordeel is dat per moeder en kind meer tijd en aandacht beschikbaar is om onderwerpen te behandelen en dat je samen in de groep kan praten en ervaringen uit kan wisselen over het nieuwe ouderschap.

Zorg consultatiebureau

Bij Centering Parenting wordt alle zorg van het consultatiebureau ook gedaan, denk aan wegen, meten, vaccinaties en ontwikkelingsonderzoek. De moeder weegt en meet zichzelf en haar kind en houdt haar eigen gewicht in de gaten. Onderwerpen die de moeders willen bespreken, kunnen ingebracht worden en komen aan bod. Dit kan gaan over voeding, ontwikkeling, veiligheid, vaccinaties, huilen, slapen, stress, een ritme enzovoorts. De vaccinaties worden aan het eind van de bijeenkomst gegeven. Centering Parenting wordt gegeven door een jeugdverpleegkundige van de GGD, met als tweede begeleider een VVE&O medewerker van SWW. Daarnaast wordt het kindje regelmatig gezien door de jeugdarts.

Uitwisseling ervaringen

De moeders zijn enthousiast en je merkt doordat de groep elkaar kent vanuit Centering Pregnancy ze gemakkelijk ervaringen durven delen in de groep. Verschillende emoties worden geuit. Het bevestigt het gevoel van ‘ik sta er niet alleen voor’ en ‘jij ervaart dat dus ook zo?’ Door middel van de activiteiten die uitgevoerd worden met de groep, komen veel onderwerpen aan bod die de moeders aanspreken en waar ze vragen over hebben.

Meer informatie?

Voor meer informatie en aanmelding kun je contact opnemen met de SWW op tel 0528 278 855 en vragen naar een van de VVE&O begeleiders van Centering Parenting. Liever contact via de mail? Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.