Burenhulpcentrales

Een Burenhulpcentrale is een vorm van georganiseerde burenhulp door vrijwilligers. Hierbij worden vragen of problemen van Hoogeveense burgers uit een bepaalde buurt/straat/wijk opgelost door buurtbewoners die daarop een antwoord kunnen (en willen) geven. Dit kan bijvoorbeeld zijn: boodschappen doen, thuisadministratie, klusjes in en om het huis en dergelijke.

Een Burenhulpcentrale stimuleert het contact tussen buren en brengt mensen die om burenhulp verlegen zitten direct in contact met mensen die wel eens iets voor een ander willen doen. Het komt de buurt of de wijk ten goede als mensen bereid zijn voor elkaar iets te doen. De burenhulpcentrale kan hierin voorzien op een laagdrempelige manier, toegankelijk voor jong en oud

Burenhulp in Hoogeveen

In Hoogeveen bestaat al een aantal intiatieven op het gebied van buren- of buurthulp.
Iedere buurt, wijk of dorp doet het op een wijze die het beste bij hen past: in Pesse is de Maatjes Agenda Pesse actief, in de Weide is Buurthulp Voor Elkaar actief. In Zuid is in een drietal flats aan de Alteveerstraat een telefonisch aanmeldpunt opgezet. 

Meer informatie

De SWW ondersteunt initiatieven voor burenhulp door vrijwilligers. Voor meer informatie kunt u contact opnemen tel 0528-278 855. Liever contact via de mail?