Bemiddeling

Het maatschappelijk werk kan helpen uw belangen bij instanties of andere personen te verwoorden wanneer het u zelf niet goed lukt. De maatschappelijk werker kan namens u bemiddelen, pleitbezorgen en uw belangen behartigen. Indien nodig kan de maatschappelijk werker namens de cliënt praten en proberen te bemiddelen. Denk hierbij aan het contact met advocaten, justitie of andere instanties. De cliënt zelf blijft echter eindverantwoordelijk. Het is dan ook zeer belangrijk dat er goed overleg en doorlopend contact tussen hulpverlener en cliënt is.