ANBI-status

Stichting Leefbaarheidsfonds Hoogeveen heeft een zogenaamde ANBI status en in het kader van de wettelijke verplichtingen treft u onderstaand informatie aan over het Leefbaarheidsfonds.

Naam

Stichting Leefbaarheidsfonds Hoogeveen

Kamer van Koophandel

Inschrijfnummer: 04065140

Postadres

Het Haagje 119, 7902 LE Hoogeveen

Doelstelling van de Stichting

Het ondersteunen van plaatselijke initiatieven van bewoners in Hoogeveense buurten, wijken en dorpen met kleine financiële bijdragen. Het is een steuntje in de rug voor vrijwilligers die zich inzetten voor de leefbaarheid.

Actuele Beleidsplan

  1. Door het zoeken van publiciteit bij het symbolisch overhandigen van het toegezegde geldbedrag aan een initiatief, de bekendheid van de Stichting vergroten.
  2. Nieuwe sponsors zoeken voor 2017.
  3. Door middel van individuele benadering van ondernemers in Hoogeveen de inkomsten van de Stichting vergroten.

Statutaire bestuurssamenstelling

voorzitter

secretaris

penningmeester

Beloningsbeleid

Er worden geen presentiegelden, onkostenvergoedingen of andere geldelijke beloningen aan de bestuursleden betaald.

De bestuursleden

J. Ballast - voorzitter

I.G. Emmens - secretaris (wijziging moet nog bij KvK gemeld worden)

A.J. Schwantje - penningmeester (wijziging moet nog bij KvK gemeld worden)

Actueel verslag van de activiteiten in 2016

Dit overzicht moet nog worden opgemaakt

Financieel overzicht 2016

Dit overzicht moet nog worden gemaakt

Download hier de informatie op deze pagina als PDF.