1 maand geleden

Thema-avond Autisme en Mantelzorg uitgesteld

De Thema-avond Autisme en Mantelzorg, die georganiseerd zou worden door het Autismecafé Hoogeveen op 18 november a.s. kan tot onze grote spijt niet doorgaan. Het Autismecafé heeft besloten deze thema-avond een jaar uit te stellen naar 17 november 2021 (rond de Dag van de Mantelzorg). De ontwikkelingen rond het Covid-virus zijn dermate onzeker dat wij tot dit besluit zijn gekomen.

Stichting Welzijnswerk Hoogeveen (SWW), zou tijdens deze avond haar aanbod presenteren aan de aanwezigen. Als mantelzorger kunt u bij de SWW terecht bij een team van mantelzorgconsulenten voor emotionele of praktische ondersteuning bij uw mantelzorgsituatie (zoals hulp bij indicaties, aanvragen, voorlichting, een luisterend oor). Wilt u van dit aanbod gebruik maken, dan kunt u op werkdagen bellen met SWW op telefoonnummer: 0528 278 855 of mailen naar mantelzorg@swwh.nl.

U wordt dan doorverwezen naar de mantelzorgconsulent of de cliëntondersteuner.
Ook kunt u de website van SWW raadplegen om u nader te laten informeren over wat SWW voor u als burger kan betekenen.

Voor nadere informatie over de planning van het Autismecafé verwijzen wij u graag naar onze website of via onze Facebookpagina.


Terug naar het nieuwsoverzicht