5 maanden geleden

Cursus “Plezier op school” voor aanstaande brugklassers

In de laatste week van de zomervakantie vindt de tweedaagse cursus Plezier op school plaats. De cursus is bedoeld voor kinderen die op de basisschool geplaagd of gepest werden of problemen hadden in de omgang met andere kinderen. Voor hen kan de overgang naar het voortgezet onderwijs extra moeilijk zijn. Mirjam Zwanenbeek, een van de trainers, vertelt: “Het maken van een goede start is erg belangrijk om te voorkomen dat deze problemen zich op de nieuwe school herhalen. Doel van de cursus is dan ook de kinderen te helpen straks met meer plezier en zelfvertrouwen naar de nieuwe school te gaan. En dat willen wij als ouders/verzorgers natuurlijk voor onze kinderen.”

Cursusinhoud
Op een speelse wijze leren de kinderen een aantal vaardigheden, zoals contact leggen met andere kinderen, opkomen voor zichzelf (assertiviteit) en hoe om te gaan met plagen en pesten.
Daarnaast is er aandacht voor positief denken en non-verbaal gedrag zoals houding, oogcontact en stemgebruik.

Voor de ouders is er voorafgaand aan de cursus een ouderavond. Op deze avond kunnen de ouders kennismaken met de trainers en geven zij informatie over de inhoud van de cursus. Er is veel aandacht aan wat ouders zelf kunnen doen om hun zoon of dochter te ondersteunen na de cursus.

Wanneer, waar en kosten
De tweedaagse cursus vindt plaats in week 34, de week voordat het voortgezet onderwijs begint. De kosten voor deelname zijn: € 25,00 per deelnemer. Voor uw aanmelding of meer informatie kunt u contact opnemen met SWW via tel 0528 278 855 of e‐mail: info@swwh.nl


Terug naar het nieuwsoverzicht