1 week geleden

Buurtbemiddeling lost al 25 jaar burenruzies succesvol op

Buurtbemiddeling viert het 25-jarig bestaan in ons land. Geschat wordt dat er in die periode ruim 180.000 conflicten tussen buren gemeld zijn bij de diverse buurtbemiddelingsorganisaties. Het lukt buurtbemiddelaars om in 7 van de 10 situaties buren te helpen naar een oplossing voor hun probleem.

“We weten dat burenruzies veel invloed hebben op de leefbaarheid in wijken. Als je een conflict hebt met je buren, dan zit je thuis niet lekker meer op de bank. Soms verziekt een burenruzie zelfs je dagelijks leven of beïnvloedt het je werk. Buurtbemiddeling zorgt er al 25 jaar voor dat buurtbewoners weer met elkaar in gesprek gaan,” vertelt Hetty de Bruin, coördinator van buurtbemiddeling in de gemeente Hoogeveen, De Wolden en Meppel.

Hetty de Bruin licht toe: “Veel Nederlanders ervaren dagelijks burenoverlast. Mijn advies is dan ook om zodra er ergernissen ontstaan, het gesprek aan te gaan met de buren. Lukt dat niet, schakel dan op tijd hulp in van buurtbemiddeling. Uit onderzoek is gebleken dat buurtbemiddeling niet alleen de ervaren woonoverlast vermindert, maar ook het gevoel van veiligheid en leefbaarheid in wijken en buurten vergroot. Daarnaast heeft het een positief effect op de gezondheid van mensen omdat er minder stress bij ze leeft door minder conflictsituaties in de buurt. Tenslotte zien we ook dat bewoners zich na een bemiddeling zelfredzamer voelen. Ze weten wat ze in een volgende situatie kunnen doen en hebben meer vertrouwen in hun eigen oplossingsvermogen.”

Toename complexe zaken
Bij de meeste burenruzies gaat het om bewoners die om wat voor reden dan ook niet meer met elkaar in gesprek zijn. De laatste jaren komt er meer sociale problematiek in de samenleving voor en dat zien de buurtbemiddelingsorganisaties terug in de aard van de conflicten. De Bruin legt uit: “Gemiddeld is een vijfde van de zaken tegenwoordig complex te noemen. Dan spelen bijvoorbeeld psychische problemen, een opstapeling van problemen of taalproblemen een rol. Geluidsoverlast is al 25 jaar de meest gemelde klacht, gevolgd door pesten/lastig vallen en ‘buitenproblemen’ zoals overhangende takken, de schutting, stankoverlast van de barbecue of dieren.”

Wil je meer informatie over de werkwijze van buurtbemiddeling: neem contact op met Buurtbemiddeling Hoogeveen, De Wolden en Meppel op tel 06 10928135 of e-mail buurtbemiddeling@swwh.nl.

Tips over hoe je kunt omgaan met een burenruzie vind je op www.problemenmetjeburen.nl


Terug naar het nieuwsoverzicht