Vrijwilligers algemeen maatschappelijk werk

Informatie- en advieswerk is een belangrijk specialisme in de hulp- en dienstverlening van de Stichting Welzijnswerk. Dit wordt uitgevoerd door professionals en vrijwilligers. De vrijwilligers van het algemeen maatschappelijk werk zijn goed opgeleid en beschikken over actuele kennis van belastingen, regelingen, budgettering enzovoorts.

Waarvoor kan ik terecht bij een vrijwilliger?

U kunt zonder afspraak terecht bij een van de vrijwilligers als u een korte vraag of hulp nodig heeft op het gebied van:

  • sociale zekerheid, bijvoorbeeld hulp bij het invullen van formulieren, het uitleggen van brieven van (uitkerings-)instanties 
  • inkomstenbelasting, bijvoorbeeld een vraag over uw belastingaangifte, betalingsregelingen, bezwaarprocedures
  • minimaregelingen van de gemeente Hoogeveen, zoals peuterspeelzaal, langdurigheidstoeslag, collectieve ziektekostenverzekering
  • budgettering: helpen grip op geld te krijgen, problematische schulden in kaart brengen, financiële redzaamheid verbeteren
  • studiefinanciering, bijvoorbeeld hulp bij het invullen van formulieren van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

De vrijwilligers beschikken over kennis van de werkzaamheden van het algemeen maatschappelijk werk, werken nauw met hen samen en weten wanneer zij een cliënt beter kunnen doorverwijzen naar het maatschappelijk werk of andere hulpverleners.

Spreekuur

De vrijwilligers van algemeen maatschappelijk werk hebben spreekuur op maandag tot en met vrijdag van 09.00-12.00 uur en op woensdagochtend van 09.00-12.00 uur in Het Anker in Hollandscheveld.