Prijzen maaltijdservice

De prijs per maaltijd is afhankelijk van uw inkomen. De standaard prijzen zijn:

  • € 5,05 voor een maaltijd zonder voor- en nagerecht,
  • € 0,75 voor een voorgerecht
  • € 0,65 voor een nagerecht.

Een 3-gangen diner kost dus € 6,45. U kunt echter de onderdelen ook los van elkaar bestellen.
De prijs die u moet betalen wordt vastgesteld aan de hand van uw netto-maandinkomen.

Kortingsregeling op basis van uw inkomen

Mensen met een laag inkomen betalen een lagere prijs dan de mensen die een hoger inkomen hebben. Afhankelijk van uw inkomen krijgt u een korting:

Voor alleenstaanden

  • is uw inkomen lager dan € 1.015 ->korting € 0,90 per maaltijd
  • is uw inkomen tussen € 1.015 en € 1.112 ->korting € 0,45 per maaltijd
  • is uw inkomen hoger dan € 1.112 -> geen korting.

Gehuwden en samenwonenden

  • is uw inkomen lager dan € 1.414 -> korting € 0,90 per maaltijd
  • is uw inkomen tussen € 1.414 en € 1.549 ->korting € 0,45 per maaltijd
  • is uw inkomen hoger dan € 1.549 -> geen korting.

De prijzen worden jaarlijks aangepast aan het prijsindexcijfer. Informatie over de actuele prijs kunt u verkrijgen bij het aanmeldadres. Na aanmelding wordt u hierover geinformeerd. Dieetmaaltijden kosten niet meer dan gewone maaltijden.

Betaling

Betaling vindt uitsluitend plaats door middel van automatische afschrijving van uw bank- of girorekening, maandelijks achteraf. Mocht de prijs problemen geven dan kunt u gebruik maken van de regeling 'Bijzondere Bijstand' van de gemeente.