En nu ik...!

En nu ik

Voor wie is de training bedoeld?

En nu ik…! Is een trainingsprogramma voor kinderen van 6 t/m 12 jaar die te maken hebben gehad met huiselijk geweld.

Wat is het doel van de training?

Huiselijk geweld is een van de meest voorkomende vormen van geweld tegen mensen. Vaak zijn er kinderen betrokken. Deze kinderen zijn soms dagelijks getuige van ruzie en gewelddadig gedrag tussen volwassenen. Ze zien en horen dat er wordt geschreeuwd, gescholden, gedreigd, geschopt of met spullen wordt gegooid. Dit kan voor de ontwikkeling van kinderen ernstige gevolgen hebben, zowel op korte als op lange termijn.

Wat leren de kinderen in de training?

In de kindergroep worden kinderen in de gelegenheid gesteld om te praten over wat zij thuis (of elders) hebben gezien of meegemaakt. Het is van belang dat kinderen hierdoor ontdekken dat het niet hun schuld is en dat geweld niet normaal is. Ook leren kinderen over hun gevoelens te praten en ze te delen met andere mensen om hen heen.

In kleine groepen en onder begeleiding van twee sociaal werkers komt de groep 6 keer bij elkaar. De bijeenkomsten duren telkens 1,5 uur.

Thema’s van de bijeenkomsten zijn:

  1. Kennismaken en herkennen van gevoel
  2. Gevoelens
  3. Ruzie en loyaliteit
  4. Geweld, ruzie en contact met je ouder(s)
  5. Geheim en veiligheid
  6. Toekomst en afscheid en evaluatie

Praktische informatie

De trainingen worden gegeven op verschillende locaties in de gemeente Hoogeveen door ervaren jeugd- en schoolmaatschappelijk werkers van de SWW. De groepsgrootte is maximaal 10 deelnemers. Aan de training zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de SWW op tel 0528-278 855 en vragen naar een van de jeugd- en schoolmaatschappelijk werkers. Liever contact via de mail?