Elim Energiek

Elim Energiek - Bron van Talent - is geselecteerd voor het tweejarige programma Kracht van Sport van het Oranje Fonds. Dit programma richt zich op initiatieven die met sport een duurzame bijdrage leveren aan de sociale samenhang in de maatschappij.

Samenwerking 

Het project Elim Energiek wordt uitgevoerd door de samenwerkingspartners in de Coalitie Kracht van Sport Elim. Deze bestaat uit:

Doelen Elim Energiek

  • Het doel van de samenwerking is een structureel aanbod op het gebied van talentontplooiing te realiseren voor kinderen in Elim van 0-18 jaar.
  • Kinderen / jongeren te laten ontdekken en deel te laten nemen aan diverse talentgebieden in Elim en hun talent met trots te laten presenteren. Er is ruimte voor het ontdekken, ontplooien en ontwikkelen van verschillende talenten.
  • Jongeren uit te dagen om ‘iets anders’ te doen dan dat ze gewend zijn.
  • Sportvereniging te laten zien als meer dan een plek waar je kunt sporten. Het inzetten van talent op verschillende vlakken stimuleren.
  • Bewoners / jongeren meer betrekken bij het welzijn van bijvoorbeeld ouderen.
  • Samenwerkingsdoelen zijn: verenigingen maken gebruik van elkaars talenten, versterken elkaar en de overige coalitiepartijen.  

Doelgroepen

De doelgroep betreft in eerste instantie de jongeren van 0 tot 12 jaar en de groep van 12 tot 18 jaar. Vervolgens worden de ouderen bij het project betrokken en ook de ouders van de kinderen in genoemde leeftijdscategorieën.

Activiteiten

Binnen Elim Energiek zijn inmiddels een aantal naschoolse activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd, zoals een kook- en fotografieworkshop voor kinderen van de basisscholen. Met medewerking van een aantal vrijwilligers komen de activiteiten tot stand. In november 2014 is het in Elim Novembermaand - Talentenmaand, lees hier meer.